eXito Beekbergen b.v.

eXito heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

eXito behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van eXito. Graag uw verzoeken richten aan mail@exito.nl

Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is eXito, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover eXito geen zeggenschap heeft. eXito geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Bij te boeken bij een arrangement

eXito heeft diverse mogelijkheden om uw evenement compleet te maken!